• Efiacces

  ID: POSDRU/125/5.1/S/127671

 • Investește în oameni!

 • Managementul proiectului

  Obiectiv: definirea si stabilirea metodelor de gestiune si

  organizare, necesare pentru planificarea si coordonarea implementarii proiectului.

 • Rezultate anticipate

  : Rezultatul anticipat consta in gestionarea eficienta a proiectului sub indrumarea directa a managerului de proiect.
  Vor fi atinsi urmatorii indicatori de rezultat:
  • 6 cereri tehnico-financiare intermediare si 1 cerere finala financiara depuse;
  • 1 set de proceduri privind managementul proiectului;
  • 18 rapoarte privind monitorizarea activitatilor si gradul de realizare a obiectivelor si indicatorilor;
  • 32 de minute privind stadiul implementarii proiectului.

 • Derularea achizițiilor publice

  Obiectiv: Achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare pentru desfășurarea activităților proiectului, ținând cont de legislația în vigoare și de principiul eficienței costurilor.

 • Rezultate anticipate

  Rezultatul anticipat consta in achizitionarea bunurilor si serviciilor necesare derularii proiectului:
  ▪ 2 planuri anuale de realizare a achizitiilor publice;
  ▪ realizarea unui numar de 20 de proceduri de achizitie publica pe proiect realizate si implementate

 • Informare si publicitate

  Obiectiv: Creșterea vizibilității și promovarea adecvată a proiectului.

 • Rezultate anticipate

  : Rezultatul anticipat consta in cresterea vizibilitatii, promovarii adecavate a proiectului si informarea publicului larg cu privire la obiectivele si modalitatile de finantare POSDRU.

 • Furnizarea programului integrat

  Obiectiv: Furnizarea de servicii de informare, consiliere și orientare profesională și mediere a relației cu potențialii angajatori în vederea creșterii șanselor de integrare pe piață muncii a asistenților medicali șomeri.

 • Rezultate anticipate

  Rezultatul anticipat consta in furnizarea programului integrat de informare, consiliere si orientare profesionala, medierea a muncii si participare in grupuri suport pentru un numar de 980 de asistenti medicali someri tineri sau someri de lunga durata.

 • Organizarea cursurilor de formare profesională.

  Obiectiv: Ridicarea nivelului de competențe profesionale în vederea facilitării inserției/reinserției pe piața muncii.

 • Rezultate anticipate

  Rezultatul anticipat consta in furnizarea sesiunilor de formare continua pentru asistentii medicali in cautarea unui loc de munca si a celor someri de lunga durata ▪ 1 plan operational descriptiv al modului de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua ce va cuprinde programul detaliat al cursului. ▪ elaborarea unui numar de 8 concepte de caiet


Despre proiect

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL PROIECTULUI

Furnizarea de servicii integrate pentru corelarea şi punerea în practică a experienţei profesionale şi aptitudinilor personale cu cerinţele şi contextul socio-economic actual.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Proiectul se va implementa în perioada 08 aprilie 2014 -07 octombrie 2015, în regiunile:

- Bucureşti – Ilfov;
- Centru;
- Nord-Est;
- Nord-Vest;
- Sud-Est;
- Sud-Muntenia;
- Sud-Vest Oltenia;
- Vest.

GRUP ŢINTĂ

- Asistenți medicali în căutarea unui loc de muncă;
- Asistenți medicali șomeri;
- Asistenți medicali șomeri de lungă durată tineri și adulți.

Prezentare ADPSE Catalactica

Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică CATALACTICA este o organizaţie non-guvernamentală independentă şi apolitică înfiinţată în anul 2001. Scopului organizației (dezvoltarea și promovarea socio-economică a tuturor categoriilor de persoane din societate, fără deosebire de vârstă, sex, naționalitate, opțiune politică sau religioasă) i se subscriu:

Obiectiv specific 1

Furnizarea programului specializat de măsuri active de ocupare pentru 980 de asistenți medicali aflați în șomaj, din care 680 femei și 300 tineri din grupa de vârstă 15 – 24 ani, prin desfășurarea activităților de motivare, dezvoltarea încrederii în sine în vederea ocupării, evaluarea şi autoevaluarea personalităţii, serviciilor de informare cu privire la evoluţia ocupaţiilor în domeniul serviciilor de sănătate, consiliere profesională personalizată, prin participarea în grupuri de suport incluzând aspecte privind egalitatea de şanse şi de gen în domeniul serviciilor de sănătate şi respectarea diversității.

Obiectiv specific 2

Consolidarea ansamblului de competenţe generale și specifice, dezvoltarea abilităților și deprinderilor practice necesare pentru adaptarea calificării de bază la nevoile pieţei muncii, prin furnizarea unui program autorizat de specializare în practica asistenței medicale comunitare pentru 900 de șomeri, din care 300 șomeri de lungă durată.

Parteneri

Date contact

Adresa: Str.Traian Lalescu, Nr.17
Resiţa, Judeţul Caraş-Severin
Telefon: (+4) 0255 21 21 60
Website: www.ajofmcs.ro
E-mail: caraş_severin@ajofm.anofm.ro

Date contact

Municipiul BUCUREŞTI, Strada VASELOR, nr. 31, Sector 2

Telefon: (+4) 021 252 04 25

Website: www.snspms.ro

E-mail: contact@snspms.ro

Date contact

Adresa: STRADA IULIU MANIU NR. 2, TÂRGU MUREŞ, JUD. MUREŞ

Telefon: (+4) 0265 26 92 47

Website: www.mures.anofm.ro

E-mail: ajofm@ms.anofm.ro

Galerie

Noutati


Date de contactASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI PROMOVARE SOCIO-ECONOMICA- CATALACTICA

Thank you for contact us.

 

Adresa: str. Simetriei , nr. 18A, Bucuresti, sector 2 
Telefon: 021/240 14 10
Fax:031/438 10 06
E-mail: office@catalactica.org.ro

Vezi harta